เมื่อถามชาวนาไทยถึงการเปิดเขตการค้าเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 ส่วนใหญ่ตอบแค่ว่าเคยได้ยิน แต่ไม่รู้ถึงข้อมูลที่แท้จริงว่า เวทีที่ว่าจะเป็นโอกาสหรือวิกฤตสำหรับพวกเขากันแน่
"กรุงไทย" เร่งขยายสาขาในปท.เพื่อนบ้าน ล่าสุดพม่าไฟเขียวแล้ว เตรียมเข้า AEC พร้อมจัดสัมมนาใหญ่ เปิดมุมมองใหม่ทางการค้า-ลงทุนเชิงลึก 6 ก.ค.นี้
ในอนาคตอันใกล้นี้ประตูอาเซียนจะเปิดตัวขึ้น หลายสิ่งหลายอย่างต้องปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง
หนุนพันธมิตรทางธุรกิจ วางระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในกัมพูชา รับความต้องการด้าน ICT ขยายตัว ชูความพร้อมด้านทีมบุคลากรที่มีคุณภาพ ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านการวางระบบ สร้างการเติบโตทางธุรกิจไปสู่การเป็นบริษัทผู้วางระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชั้นนำระดับอาเซียน
อีก 2 ปี AEC จะเปิดตัวไร้พรหมแดนมากขึ้น เดินทางถึงกันได้โดยไม่มี VESA ภาษีข้ามชาติจะหมดไป ลงทุนทำงานข้ามถิ่นได้ ประชากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 600 ล้านคน จะเป็นพลเมืองที่ติดต่อกันค้าขายต่อกัน ประเทศ ที่มีประชากรมากที่สุดคืออินโดนีเซีย 250 ล้านคน แต่อยู่กระจายร่วม 7,000 เกาะ ฟิลิปปินส์ก็ 70 ล้านคน อยู่เกาะเหมือนกัน มีพม่าอีก 70 ล้านคน ส่วนไทยมี 67 ล้านคน อยู่บนแผ่นดินต่อเนื่องกับลาว เขมร และเวียดนาม ยังไม่นับจีนที่เข้ามาร่วมอีก 1,300 ล้านคน และอินเดียอีก 1,100 ล้านคน
มาเลเซียเร่งดันรัฐซาบาห์ เป็นประตูสู่การลงทุนของภูมิภาคอาเซียนรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ชี้มีัปัจจัยบวกจากธุรกิจอสังหาริมทรัำทพย์
ปิดตัวคอลัมน์ด้วยยักษ์ธุรกิจใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ 'ซาน มิเกล' (San Miguel)
ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและ Pengiran Haji Abdul Haris bin Pengiran Haji Shabudin ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีบรูไนเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและบรูไนฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-บรูไนฯ ครั้งที่11 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2555 ที่โรงแรมสยามซิตี้ โดยมีผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์และผู้บริหารจากสถานีวิทยุโทรทัศน์บรูไนฯเข้าร่วมการประชุม
รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การสัมมนาโครงการจัดทำยุทธศาสตร์รายสินค้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดจากภูมิภาคสู่สากลใน 4 กลุ่มสินค้า ได้แก่ ข้าว ผลไม้ สิ่งทอ และเคหะสิ่งทอ และกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว