AEC NEWS : มาเลเซียให้รัฐซาบาห์เป็นที่รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Malaysia
ผู้เยี่ยมชม : 2442
ลงข้อมูลเมื่อ : 06/07/2555 16:17

นายมูซา อามาน มุขมนตรีรัฐซาบาห์ รัฐที่มีเนื้อที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของมาเลเซีย เปิดเผยว่า รัฐบาลมาเลเซียกำลังเร่งดำเนินการผลักดันรัฐซาบาห์ให้เป็นประตูสู่การลงทุนของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต โดยเน้นประเทศที่อยู่ใกล้เคียงกับมาเลเซียตะวันออกเป็นหลัก อาทิ บรูไน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี)

ทั้งนี้รัฐซาบาห์ มีข้อดีจากการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้นักธุรกิจมั่นใจได้ว่าสภาพเศรษฐกิจของรัฐซาบาห์มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

ล่าสุด ได้เปิดสนามบินในเมืองโกตา คินาบาลู เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภค เชื่อมต่อการเดินทางโดยเครื่องบินและรถไฟ และอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าออกนอกประเทศ