AEC NEWS : ศพต.รับนักศึกษาแลกเปลี่ยนอินโดฯ พัฒนาระดับอาชีวะสู่อาเซียน

Indonesia
ผู้เยี่ยมชม : 2167
ลงข้อมูลเมื่อ : 09/07/2555 14:16
ตั้งแต่ 08/07/2555 ถึง 16/07/2555

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศพต.ต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย ในโครงการ School Partnership Program ไทย-อินโดนีเซีย สร้างมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวะสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
       
       วันนี้ (28 มิ.ย.) ที่โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพต.) นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือต่างประเทศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซียในโครงการ School Partnership Program ไทย-อินโดนีเซีย TVET Camp ครั้งที่ 3
       
       นายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการ ศพต. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายด้านการต่างประเทศในปัจจุบัน เพื่อฟื้นฟูสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกด้าน ทางศูนย์ฯ จึงได้มีการสร้างความตระหนักในการเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมเตรียมบุคลากรตามกรอบของประชาคมอาเซียน และได้จัดโครงการนำคณะครูและนักศึกษาดูงานยังประเทศอินโดนีเซีย เมื่อช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมที่ผ่านมา 
       
       และในครั้งนี้ ทางคณะจากอินโดนีเซียซึ่งเดินทางมาจากเมืองยอร์คยากาตาร์ สุราบายา และบาหลี จำนวน 103 คน จาก 18 วิทยาลัย ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทางด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย ใน 18 วิทยาลัยของพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน-22 กรกฎาคม 2555 ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม การเรียนการสอนเทคโนโลยีต่างๆ การดูงานยังสถานประกอบการ การทัศนศึกษาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยสู่มาตรฐานสากล เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นี้ด้วย
       
       ด้าน นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายแผนงาน และความร่วมมือต่างประเทศ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ได้มีการเตรียมแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ คือ การประกวดการสร้างเว็บเพจ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้แก่นักศึกษาของทั้ง 2 ประเทศ พร้อมพัฒนาความรู้ความสามารถในเรื่องดังกล่าว และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับอินโดนีเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป