AEC NEWS : SMEs Roadmap เปิดแนวรุกบุก AEC สร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Thailand
ผู้เยี่ยมชม : 5494
ลงข้อมูลเมื่อ : 12/07/2555 10:05

อุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง SMEs Roadmap เปิดแนวรุกบุก AEC สร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 วันนี้(วันที่ 27 มิ.ย.55) ที่ห้องกันเกรา โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ ศุนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ หอการค้าจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "SMEs Roadmap เปิดแนวรุกบุก AEC” โดยจัดขึ้นภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AEC) ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความตระหนักและเข้าถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนางสาวอำนวยพร ศิริพงษ์ไพบูลย์ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 6 มาเป็นผู้เปิดการสัมมนา ซึ่งมีวิทยากรผู้มีความรู้มาบรรยายและให้ความรู้ ข้อมูล เกี่ยวกับ AEC รวมทั้งร่วมประเมิน และวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน ความพร้อมหรือกลยุทธ์เชิงรุกให้แก่ผู้ประกอบการในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย

 

 

ที่มา....http://pr.prd.go.th/surin/main.php?filename=index