AEC NEWS : อุตฯยานยนต์ แนะรัฐบาลใหม่เตรียมแผนรับการแข่งขัน AEC ปี 58

Thailand
ผู้เยี่ยมชม : 5503
ลงข้อมูลเมื่อ : 12/07/2555 10:08

ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ แนะรัฐบาลใหม่ ต้องเตรียมแผนเจรจากับชาติสมาชิกอาเซียนหลังเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้อาเซียนเป็นฐานการผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลก

นายศุภรัตน์ ศิริวรรณางกูร ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า รัฐบาลใหม่ควรเตรียมแผนรองรับการแข่งขันในเวทีโลกที่รุนแรงขึ้นของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งวันนี้ชาติสมาชิกอาเซียนหลายประเทศเริ่มรุกเข้ามาเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์กันมากขึ้น ทั้ง อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย และไทย ซึ่งหากทุกประเทศมัวแต่แข่งขันกันเอง จะทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก อย่าง สหรัฐอเมริกา เยอรมันนี อิตาลี รัสเซีย อังกฤษ หรือแม้แต่ประเทศจีน 

ดังนั้น รัฐบาลควรจะเตรียมแผนเปิดเจรจาแบบ G to G กับชาติอาเซียน เพื่อรวมกลุ่มกำหนดข้อตกลงในสัดส่วนการผลิตยานยนต์ของแต่ละประเทศว่า ใครจะผลิตรถยนต์แบบไหน เพื่อไม่ต้องเกิดการแข่งขันระหว่างกันเอง และจะเสริมให้ศักยภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย และอาเซียนแข็งแกร่งขึ้นจนสามารถแข่งขันกับประเทศมหาอำนาจในอุตสาหกรรมยานยนต์อื่น ๆ ได้

นายศุภรัตน์ เผยว่า ปัจจุบันค่ายรถยนต์ต่างเล็งให้อาเซียนเป็นฐานการผลิตใหญ่ของโลก หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐเมื่อปี 2008 ทำให้ยอดการลงทุนในภาคยานยนต์หลั่งไหลเข้ามาในอาเซียนมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศไทย จนทำให้ไทย ก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตรถยนต์ใหญ่ที่สุดของอาเซียน รองลงมาคือมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ส่วนเวียดนามกำลังเริ่มเปิดรับการลงทุน

สำหรับในตลาดเอเชีย ไทยเป็นฐานการผลิตอยู่ในลำดับที่ 5 รองจาก จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และอินเดีย แต่ประเทศไทย เป็นประเทศที่ผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออกมากเป็นอันดับที่ 3 รองจาก ญี่ปุ่นและเกาหลีเท่านั้น เนื่องจากการผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ของจีน ที่ผลิตได้ปีละกว่า 18-19 ล้านคันนั้น จะเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ แต่ก็มีแนวโน้มว่าจีนจะเข้ามาสู่การผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกมากขึ้นในอีกไม่ช้า ซึ่งอาจส่งผลให้สำดับประเทศที่ผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออกของไทย ลดระดับจากที่ 3 ลงมาอยู่ในระดับ 4 หรือ 5 ได้ในช่วง 4-5 ปีหลังจากนี้


ที่มา..http://www.krobkruakao.com