AEC NEWS : พม่าไม่ไช่คู่แข่งของไทย สิงค์โปรได้เปรียบที่สุดเมื่อเข้าสู่ AEC

Singapore
ผู้เยี่ยมชม : 2325
ลงข้อมูลเมื่อ : 12/07/2555 10:29

พม่าเปิดประเทศแล้วประเทศไทยมีแต่ได้กับได้ เพราะพม่ายังไม่มีการพัฒนาอะไรทั้งโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหะกรรม ผลิตสินค้าดีๆ ทำให้พม่าต้อง import จากไทย แม้จะมีประเทศอื่นเข้าไปลงทุนแต่อย่างไรก็ต้องผ่านไทยอยู่ดี  ไทยเราเป็นศูนย์กลางการขนส่ง

ไม่ว่าจะเกาหลี ชาติตะวันตก โรงงานเหล่านี้จะซื้อวัสดุอะไรก็ต้องเข้ามาซื้อจากไทย เพราะว่าสะดวกสุดอยู่ติดกัน ในการพัฒนาการเกษตรสินค้าประเภท เครื่องจักรไถนา สีข้าว พม่าเลือกจะนำเข้าจากไทยมากว่าจีนแม้ว่าจะมีราคาสูงกว่าถึง 5 เท่า

ไทยเราเป็นเพื่อนบ้านที่พม่าไว้ใจที่สุดและพม่าก็ดูตามอย่างเราหลายๆเรื่อง สินค้าอุปโภคบริโภคของไทยเราก็มีวัฒนธรรมการกินอยู่เหมือนพม่า คนพม่าก็จะยอมรับสินค้าไทยมากกว่าประเทศอื่นหนำซ้ำอยู่ติดกันส่งไปขายก็ง่าย

เค้าว่ากันว่า แม้แต่เฟรนด์ไชน์ก๋วยเตี๋ยวหากเข้าไปยังพม่าก็มีโอกาสสำเร็จเยอะเพราะพม่ายังไม่มีอะไร คู่แข่งก็ไม่มี และนอกเหนือจากมิติทางเศรษฐกิจแล้ว มิติความสัมพันธ์ของคนไทยคนพม่าก็ควรจะมองว่าไปช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของพม่าด้วย

อาเซียนนั้นรวมตัวกันแล้วทำให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่ไช่แข่งกันว่าไครจะได้ประโยชน์สูงสุดใน 10 ประเทศ AEC เปิดแล้วไม่ไช่มองแค่ว่าใครได้ใครเสียวันนี้พรุ่งนี้ แต่มองได้ยาวไกล มันคือการสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน สร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้สามารถสู้กับกระแสโลกได้

 

ในส่วนความพร้อมของประเทศที่จะเข้าสู่ AEC ที่สุดที่ถูกจัดอันดับคือสิงค์โปร์ สิงค์โปร์เป็นเกาะและเปิดเสรีการค้าอยู่แต่เดิมแล้ว และเนื่องจากเป็นเกาะเล็ก ขนาดที่ไม่ใหญ่ทำให้จัดการความพร้อมได้ดีกว่า ทรัพยากรณ์สิงค์โปร์ก็แทบไม่มีให้หวงแหน ใช้วิธีเข้าไปลงทุนซื้อกิจการของประเทศต่างๆอยู่แล้ว อย่างประเทศไทยก็มาซื้อ shin corp ธุรกิจโทรคมนาคม เปิด AECสิงค์โปร์จะยิ่งชอบเพราะจะเข้าไปถือหุ้นได้มากกว่าครึ่ง และใช้กฏเกณฑ์เดียวกันกับคนประเทศนั้นด้วย