AEC NEWS : กัมพูชาเร่งปรับปรุงการเชื่อมโยงรับAEC

Combodia
ผู้เยี่ยมชม : 2474
ลงข้อมูลเมื่อ : 12/07/2555 10:35

การเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเข้าด้วยกัน จุดที่สำคัญคือการเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมให้สามารถติดต่อกันได้สะดวก ประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า ซึ่งที่กัมพูชากำลังเร่งพัฒนาในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยมีสถาบันการเงินอย่างธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ"เอดีบี" เป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญ

ระบบการคมนาคมเป็นสิ่งที่ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือเอดีบีประจำกัมพูชา ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีการสนับสนุนการลงทุนในด้านนี้ อาทิ การก่อสร้างสนามบินที่จังหวัด"เสียมราฐ" การปรับปรุงถนนตามจุดผ่านแดน ระบบรางรถไฟหรือแม้แต่ระบบโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ซึ่งมีโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ จากสิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐฯอีกด้วย

นายปีเตอร์ บริมเบิล รองผู้อำนวยการ"เอดีบี"ประจำกัมพูชา กล่าวถึงโครงการล่าสุด เม็ดเงินลงทุนกว่า330, 000,000เหรียญสหรัฐ คือการปรับปรุงเส้นทางรถไฟ ระยะทาง 641 กิโลเมตรทั้งเส้นทางสายเหนือและสายใต้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 5 ปี โดยตั้งเป้าว่าการขนส่งทางรถไฟจะทำให้เศรษฐกิจกัมพูชาเติบโตได้ที่ 7 เปอร์เซนต์ ต่อปี และช่วยลดต้นทุน หากขนส่งทางถนนหรือทางเรือได้สูงถึง 40 เปอร์เซนต์ นอกจากนี้ เอดีบี ได้เริ่มปรับปรุงและขยายถนนสายรอง เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้ ด้วยเม็ดเงินลงทุนราว 45, 000 ,000เหรียญสหรัฐฯ

และในอีก 2 ปีนี้ "เอดีบี"มีแผนลงทุนกว่า 100, 000 ,000 เหรียญสหรัฐฯเพื่อสร้างการเชื่อมโยงระหว่างไทยและกัมพูชา ตั้งแต่จังหวัดเสียมราฐ ไปยังพระตะบอง ต่อไปยังไพลินและจะมาถึงไทยที่จังหวัดจันทบุรี จุดเด่นของโครงการนี้คือการตัดถนนเพื่อย่นระยะเวลา และที่สำคัญเส้นทางที่ตัดยังผ่านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ จึงจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวและช่วยกระจายรายได้ให้ชุมชนใกล้เคียงได้เป็นอย่างดี

ขณะเดียวกันกัมพูชากำลังเร่งพัฒนาการเชื่อมต่ออื่นๆ อาทิ การก่อสร้างสะพานอย่างสะพาน"โจยจองวา"แห่งนี้ สะพานที่ใช้ปัจจุบันมีญี่ปุ่นช่วยสนับสนุน แต่อีกสะพานที่กำลังจะก่อสร้างคู่ขนานกัน ได้รับการสนับสนุนจากจีน เพื่อวางเป้าหมายให้เชื่อมต่อไปยังเวียดนามได้สะดวก รองรับการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าในอนาคตนั่นเอง


ที่มา..http://www.bugaboo.tv