AEC NEWS : ประชาคมอาเซียน AEC 2015 : ฟิลิปปินส์ คู่แข่งขันด้านแรงงานของไทย

Philippines
ผู้เยี่ยมชม : 2366
ลงข้อมูลเมื่อ : 12/07/2555 11:18

ฟิลิปปินส์ เป็นชาติหนึ่งใน 10 ประเทศ “ประชาคมอาเซียน” โดยที่

ฟิลิปปินส์ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ปี ค.ศ. 2012 จะมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง การให้บริการด้านแรงงาน

 

ฟิลิปปินส์ มีความพร้อมเพราะประชาชนมีศักยภาพทางด้านภาษา อังกฤษ จากการที่สเปนและอเมริกาปกครองอยู่เป็นเวลานาน ด้วย พลเมืองกว่า 98 ล้านคน พื้นที่เป็นหมู่เกาะ 7,107 เกาะ และเนื้อที่ เพียง 300,000 ตารางกิโลเมตร

 

จากศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ทำให้พลเมืองของฟิลิปปินส์ไป ประกอบอาชีพในต่างประเทศมากถึง 11 ล้านคน ตั้งแต่อาชีพแม่ บ้าน เจ้าหน้าที่ตามสำนักงานและผู้บริหาร ประเทศฟิลิปปินส์ถูก เลือกให้เป็นที่ตั้งของศูนย์บริการ (Call center) เพราะประชาชนมี  ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันได้เป็น  อย่างดี

 

เมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา คนไทยที่มองหาสถานที่ศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรีส่วนใหญ่มักจะเลือกเดินทางไปประเทศ ฟิลิปปินส์ ซึ่ง ในขณะนั้นมีชื่อเสียงหลายสาขาวิชาการ

 

ดังนั้น อีก 3 ปี ที่ประชาคมอาเซียน AEC 2015 กำลังจะมาถึง  ฟิลิปปินส์กำลังจะขยายผู้ใช้แรงงานเข้ามาแข่งขันกับคนไทย โดย เฉพาะตลาดแรงงานของผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นับ เป็นคู่แข่งขันที่น่ากลัวประเทศหนึ่ง

 

 

แมนนี่ ปาเกียว เป็นนักมวยฟิลิปปินส์ ปัจจุบันกลายเป็นนักมวย ระดับโลก และเป็นนักมวยชาวเอเชียรายแรกที่ได้ครองแชมป์โลก ถึง 5 รุ่น