AEC NEWS : รัฐ-เอกชนประสานเสียง พร้อมยก “ภูดู่” ขึ้นชั้นด่านฯ ถาวรเชื่อมลาวรับ AEC

Laos
ผู้เยี่ยมชม : 2836
ลงข้อมูลเมื่อ : 12/07/2555 13:27

อุตรดิตถ์ - ภาครัฐและเอกชนจังหวัดอุตรดิตถ์ยืนยันความพร้อม ยกระดับ “ด่านฯ ภูดู่” เป็นด่านถาวรรองรับ AEC ในปี 2558
       
       นายทวีศักดิ์ ปึงวงศานุรักษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายนันทพันธ์ ธนาดลธนเกียรติ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายสุพจน์ แสงชัย พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ยืนยันความพร้อมการยกระดับด่านภูดู่ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นด่านการค้าถาวรเพื่อรองรับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558
       
       ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวว่า เนื่องจากมีบางฝ่ายแสดงความกังวลผ่านสื่อเรื่องปัญหาการปักปันเขตแดนในเขตชายแดนระหว่างอำเภอบ้านโคก ติดต่อกับ สปป.ลาว ซึ่งเป็นเรื่องราวในอดีตที่ทั้งสองฝ่ายได้มีการแก้ปัญหาร่วมกันจนเป็นที่ยุติ และไม่มีการกล่าวถึงมานานแล้ว และปัจจุบันทุกประเทศในอาเซียน-ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจด้านการค้าการลงทุนร่วมกัน โดยไม่ก้าวก่ายเรื่องความมั่นคงภายในของแต่ละฝ่าย และที่ผ่านมาจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ได้มีการผลักดันทั้งในระดับจังหวัด-ประเทศ เพื่อยกระดับด่านผ่อนปรนภูดู่เป็นด่านถาวร
       
       ซึ่งล่าสุดรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้ สปป.ลาวสร้างถนนสายไชยบุรี-ด่านภูดู่ ระยะทาง 32 กิโลเมตร ในวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเป็นเงิน 718 ล้านบาท กำหนดก่อสร้างเป็นเวลา 3 ปี
       
       นอกจากนั้น ภาครัฐยังได้มีการเตรียมพื้นที่ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รองรับการยกระดับด่านภูดู่มีความคืบหน้าไปมากแล้ว และยังเตรียมที่จะก่อสร้างอาคารพาณิชย์เป็นย่านการค้า เมื่อมีการเปิดด่านภูดู่เป็นด่านถาวร จะมีการสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนทั้งสองประเทศ การขนส่งสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น มูลค่าทางการค้า การลงทุนจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ทำให้มีการถ่ายเทและแลกเปลี่ยนแรงงานและวัตถุดิบ ลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง รายได้เพิ่มขึ้น สร้างความอยู่ดีมีสุขในภาพรวมของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ สมเจตนารมณ์ของการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
       
       โดยในช่วงปีที่ผ่านมาด่านภูดู่มีมูลค่าการค้าระหว่าง 2 ประเทศสูงถึง 271 ล้านบาทด้วยกัน