AEC NEWS : กัมพูชาตื่นตัวรับ AEC ซื้อสินค้าไทยเพียบ

Combodia
ผู้เยี่ยมชม : 2910
ลงข้อมูลเมื่อ : 12/07/2555 14:13

นายสมบัติ จึงตระกูล อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการค้าชายแดน และการท่องเที่ยวไทย-กัมพูชา จ.จันทบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงของผู้ประกอบการค้าชาวกัมพูชา ที่เพิ่มการสั่งซื้อสินค้าจากไทยผ่านชายแดนด้าน จ.จันทบุรี จำนวนมากอย่างต่อเนื่อง จากเดิมสั่งซื้อสินค้าเฉลี่ยวันละ 20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นวันละ 35 ล้านบาท
ทั้งนี้ มาจากความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทย-กัมพูชา เพื่อเตรียมรับการเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งทำให้การค้าระหว่างกัน มีมูลค่าต่อวันเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งชาวกัมพูชาได้ร่วมทุนเปิดบริษัทหลายแห่ง เพื่อขยายโอกาสและเพิ่มช่องทางการค้ากับไทย โดยการสต๊อกสินค้าไทย และกระจายสินค้าไทยไปทั่วกัมพูชา และในเวียดนามด้วย