AEC NEWS : ธปท.เผยเพื่อนบ้านเนื้อหอม ′พม่า′ถูกรุมทั่วโลกมุ่งลงทุน

Myanmar
ผู้เยี่ยมชม : 3353
ลงข้อมูลเมื่อ : 24/07/2555 17:45

น.ส.เสาวณี จันทะพงษ์ หัวหน้านักวิจัย ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ปี 2558 ส่งผลให้บริษัทไทยมีแนวโน้มจะออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV) ปัจจุบันมีบริษัทไทยไปลงทุนในต่างประเทศทั้งหมดประมาณ 800 ราย พบว่าครึ่งหนึ่งไปลงทุนในกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี ทั้งบริษัทขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก โดยเกือบครึ่งหนึ่งเป็นการลงทุนในรูปแบบของบริษัทในเครือ ซึ่งจะมีการเพิ่มการลงทุนอย่างต่อเนื่องใน 5 ปี (ปี 2555-2559) และพบว่าการลงทุนของกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวีจากทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง 5 ปีที่่ผ่านมา จากมูลค่ารวมปีละ 147 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มเป็นปีละ 790 ล้านเหรียญ หรือเพิ่มขึ้น 4 เท่า ทั้งนี้เกือบครึ่งหนึ่งไหลเข้าไปลงทุนในพม่า ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันการทำธุรกิจในพม่าสูงกว่าประเทศอื่นในกลุ่มซีแอลเอ็มวี

 นายสุภัทร ธนบดีภัทร เศรษฐกรอาวุโส ส่วนวิชาการ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธปท. กล่าวว่า จากการสอบถามผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงใหม่ ดังนั้น ภาครัฐควรเป็นพันธมิตรในการสร้างสภาพแวดล้อมทางกฎเกณฑ์การลงทุนให้เหมาะสม ควบคู่กับไทยควรเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ที่เอื้อต่อการขนส่ง และลงทุนด้านการศึกษาพัฒนาแรงงานไทยให้มีทักษะและคุณภาพสูงแข่งขันกับภาวะตลาดแรงงานที่จะเปิดเสรีมากขึ้น