AEC NEWS : ไทย-พม่าจับมือดันเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย

Myanmar
ผู้เยี่ยมชม : 1290
ลงข้อมูลเมื่อ : 24/07/2555 18:19

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และนายเต็งเส่ง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า แถลงร่วมผลการหารือข้อราชการ โดยได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง 3 ฉบับ คือ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันพันธะที่ไทยจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรม บันทึกข้อตกลงในการดำเนินการตามแผนความร่วมมือ 4 ข้อข้างต้น ถ้อยแถลงร่วมด้านการจัดตั้งเวทีหารือด้านพลังงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแน่นแฟ้นกับประชาชนทั้ง 2 ประเทศ

 

นอกจากนี้ ไทยได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือในการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันและของภูมิภาค รวมถึงการจัดตั้งคณะทำงานระดับรัฐมนตรีที่จะมีการประชุมในเดือนสิงหาคมนี้ รวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจตามแนวชายแดน

 

 โดยไทยเสนอเปิดจุดผ่านแดนถาวร คือ ด่านกิ่วผาวอก จังหวัดเชียงใหม่ ด่านบ้านห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน และด่านบ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี และการพิจารณาเปิดจุดผ่อนปรนตะโกบน จังหวัดราชบุรี อย่างไรก็ตาม ยังเห็นตรงกันในความร่วมมือการพัฒนาการปลูกข้าวในพม่าและการพัฒนาด้านแรงงาน โดยยืนยันที่จะดูแลแรงงานพม่าในไทยอย่างเป็นระบบและมีสิทธิภายใต้กฏหมายแรงงานไทย

 

ขณะที่ ประธานาธิบดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า แสดงความขอบคุณรัฐบาลไทยที่ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งได้หารือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงการขนส่งเส้นทางท่าเรือน้ำลึกทวายและแหลมฉบัง โดยย้ำว่าพม่าพร้อมที่จะให้การสนับสนุนประเทศไทยในการดำเนินโครงการด้านต่างๆ เช่นกัน

 

 

 

ที่มา..กรุงเทพธุรกิจออนไลน์