AEC NEWS : แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี ลั่นกลองพร้อมลุยตลาดอาเซียน ประเดิมเปิดสำนักงานตัวแทนในกัมพูชา

Combodia
ผู้เยี่ยมชม : 2601
ลงข้อมูลเมื่อ : 06/07/2555 14:53

นายศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT ผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดสำนักงานตัวแทนในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา โดยได้มอบหมายให้ คุณราล์ฟ ฮันเดอร์ทมาร์ก เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ในฐานะ Country Manager ดูแลตลาดในกัมพูชา
       
       ทั้งนี้ สำนักงานดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางติดต่อประสานงานในระดับพันธมิตรทางธุรกิจไม่ได้ทำการตลาดกับผู้ใช้บริการปลายทางโดยตรง โดย AIT จะใช้องค์ความรู้จากประสบการณ์อันยาวนานของทีมงาน และผลงานที่ได้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารโทรคมนาคมกับองค์กรใหญ่ๆ สร้างเครือข่ายระบบไอทีที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยมามากมายแล้วเป็นจุดขายในการหาพันธมิตรในกัมพูชา ซึ่งการออกมาลงทุนดำเนินธุรกิจในต่างประเทศครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการขยายธุรกิจในตลาดอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 58 นี้
       
       “ในฐานะที่ AIT เป็นพันธมิตรทางธุรกิจระดับ Gold Partner กับ CISCO ซึ่งเป็นผู้นำทางด้านอุปกรณ์เครือข่าย (Networking Solutions) ระดับโลก เราจึงเน้นที่จะให้การสนับสนุนพันธมิตรธุรกิจของ CISCO ในประเทศกัมพูชา ที่จะช่วยให้พันธมิตรขยายธุรกิจด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น” นายศิริพงษ์ กล่าว
       
       ทั้งนี้ AIT ไม่เพียงแต่เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ เท่านั้น แต่ยังพร้อมสนับสนุนบุคลากรระดับวิศวกร ที่มีความเชี่ยวชาญ ผ่านการฝึกอบรม และได้รับการรับรองจาก CISCO ให้เข้าไปช่วยดูแลให้คำแนะนำพันธมิตร เกี่ยวกับการติดตั้ง การใช้งาน การให้บริการ รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ AIT ที่ว่า “ความสำเร็จของท่านคือ ความสำเร็จของเรา”
       
       นายศิริพงษ์กล่าวด้วยว่า ด้วยประสบการณ์ของ AIT และผลงานตลอดระยะเวลา 20 ปี ในการเป็นผู้ให้บริการออกแบบ และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมให้แก่องค์กรขนาดใหญ่ของไทย เป็นเครื่องยืนยันได้ว่า เราจะสามารถตอบสนองตลาดกัมพูชาซึ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารโทรคมนาคมได้ โดยเชื่อว่า การเติบโตทางด้านนี้ในกัมพูชา จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับประเทศอื่นๆ ในโลก โดยเฉพาะในหน่วยงานภาครัฐ ภาคสถาบันการเงิน และภาคสื่อสารโทรคมนาคมซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ระบบเครือข่ายที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพเพื่อให้บริการสาธารณะ และเพื่อรองรับการลงทุนทั้งของนักธุรกิจในประเทศเอง และชาวต่างชาติ
       
       โดยการเปิดสำนักงานในกัมพูชา ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาที่ให้ไว้แก่ผู้ถือหุ้น และพนักงานของบริษัทฯ ว่า หากธุรกิจ AIT ในไทยมีอัตราการเติบโตที่ดี และมั่นคงแล้ว เราจะขยายไปสู่ตลาดระดับภูมิภาคอาเซียนด้วย อันแสดงความพร้อมที่ AIT จะก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจด้านการให้บริการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารโทรคมนาคมด้วยประสิทธิภาพสูงสุด มีความเชื่อถือได้ ใช้งานง่าย อีกทั้งยังสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้ได้อย่างครบวงจร
       
       “ในช่วง 2 ทศวรรษแรกในการดำเนินธุรกิจของ AIT เรามุ่งทำตลาดในประเทศไทยก่อน เพราะเป็นตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตสูงอยู่แล้ว และ AIT ก็สามารถทำผลงานได้ดี มีผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด จนทำให้ AIT เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับจากนักลงทุนว่า มีการเติบโตที่ได้ทั้งรายได้ กำไร และจ่ายเงินปันผลในอัตราสูงอย่างสม่ำเสมอ” นายศิริพงษ์กล่าว และว่า การเปิดสำนักงานในกัมพูชาครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจทั้งของตนเอง และพนักงาน ที่ได้ช่วยกันทำให้บริษัทฯ ก้าวสู่การเป็นบริษัทในระดับภูมิภาค พร้อมๆ กับการก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ซึ่งจะเกื้อหนุนให้ธุรกิจของ AIT เติบโต และมีรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้นในอนาคต