AEC NEWS : เวียดนามและจีนผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยว

Vietnam
ผู้เยี่ยมชม : 2353
ลงข้อมูลเมื่อ : 04/09/2555 17:01

  การค้าและการท่องเที่ยวเวียดนาม-กวางตุ้ง” ได้มีขึ้นเมื่อบ่ายวันที่ 30 สิงหาคม ณ มณฑล กวางตุ้ง ประเทศจีนในโอกาสฉลองครบรอบ 67 ปีวันชาติเวียดนาม 2 กันยายน ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้แสดงความคิดเห็น แนะนำและหารือเกี่ยวกับบรรยากาศการลงทุนและการท่องเที่ยวในเวียดนามและในมณฑล กวางตุ้งโดยได้ประเมินว่า “ฟอรั่มเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยวเวียดนาม-กวางตุ้ง” มีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อบรรดาผู้บริหารผู้ประกอบการและนักลงทุนของทั้งสองฝ่าย พร้อมทั้งแสดงความเห็นว่า ต้องอำนวยความสะดวกให้สถานประกอบการกวางตุ้งในการขยายรูปแบบการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่เวียดนามมีจุดแข็ง เช่น ผักผลไม้ สัวต์น้ำ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ สินค้าหัตถกรรม ยางพาราและกาแฟ เป็นต้น ให้การช่วยเหลือสำนักงานที่เกี่ยวข้องของเวียดนามและกวางตุ้งในการจัดทำและเข้าร่วมงานนิทรรศการ เป็นต้น พิจารณา ให้การสนับสนุนสถานประกอบการเวียดนามเข้าถึงและใช้ช่องทางจำหน่ายสินค้าในมณฑล กวางตุ้ง ค่ำวันเดียวกัน กงสุลใหญ่เวียดนามประจำมณฑล กวางตุ้งได้จัดพิธีรำลึกครบรอบ 67 ปีวันชาติเวียดนาม 2 กันยายนโดยมีตัวแทนของมณฑล กวางตุ้งและกงสุลใหญ่ของ 40 ประเทศที่ประจำมณฑล กวางตุ้ง เข้าร่วม

 

 

ที่มา..VOVworld