AEC NEWS : เลขาธิการศูนย์เกาหลีใต้-อาเซียนเยือนศูนย์จีน-อาเซียน

Thailand
ผู้เยี่ยมชม : 4291
ลงข้อมูลเมื่อ : 25/10/2555 16:50

ระหว่างการพบปะ สองฝ่ายได้แนะนำผลคืบหน้าในการปฏิบัติงานต่างๆ ของศูนย์จีน-อาเซียน และศูนย์เกาหลีใต้-อาเซียน และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือในด้านข่าวสาร และจัดกิจกรรมระหว่างศูนย์จีน-อาเซียน และศูนย์เกาหลีใต้-อาเซียน