AEC NEWS : โอกาสของผู้ประกอบการไทย ในตลาดค้าปลีกกัมพูชา

Combodia
ผู้เยี่ยมชม : 3002
ลงข้อมูลเมื่อ : 26/10/2555 15:33

จากรายงานของ ซีบี ริชาร์ด เอลลิส สำนักงานกรุงพนมเปญ พบว่า สำหรับอุปทานพื้นที่อาคารสำนักงานนั้น มีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะมีพื้นที่สำนักงานกว่า 2 แสนตารางเมตร ในปี 2556 ซึ่งเป็นสองเท่าของพื้นที่ของพื้นที่สำนักงานปี 2553 ส่วนค่าเช่าก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจและการลงทุนในกัมพูชามีการเจริญเติบโต ส่งผลไปยังธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยธุรกิจหนึ่งที่คาดว่าจะได้รับผลดีและมีแนวโน้มเติบโตในอนาคตก็คือ ธุรกิจค้าปลีก ซึ่งนอกเหนือจากร้านค้าปลีก และตลาด ที่มีให้เห็นอยู่ทั่วไปในกรุงพนมเปญ ยังพบว่า มีโครงการก่อสร้างศูนย์การค้าแห่งใหม่เกิดขึ้นด้วย โดยล่าสุดกลุ่มฮ่องกงแลนด์และ อีออนกรุ๊ป (Aeon) ได้ซื้อที่ดินกว่า 160 ไร่ ใกล้กับโรงแรมโซฟิเทล โภคีธรา เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การค้าอีออนมอลล์ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ปัจจุบัน ศูนย์การค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในพนมเปญคือ ห้างโสรยา (Sorya Shopping Centre) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเซ็นทรัล มาร์เก็ต แหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของพนมเปญ โดยห้างโสรยา มีทั้งหมด 6 ชั้น พื้นที่ 27,000 ตารางเมตร จากการสำรวจพื้นที่พบว่า มีอัตราการเช่าเกือบ 100% ภายในห้างโสรยามีศูนย์อาหาร โรงภาพยนตร์ ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าร้านอาหารมากมาย โดยร้านอาหารจำนวนหนึ่งเป็นร้านอาหารสมัยใหม่ หรือร้านประเภท แฟรนไชส์ทั้งจากต่างประเทศ และของกัมพูชาเอง เช่น ร้านพิซซ่า, ร้านไก่ทอด, ร้านไอศกรีม และได้รับความนิยมจากชาวกัมพูชาโดยทั่วไป โดยเฉพาะร้านอาหารแฟรนไชส์ต่าง ๆ ที่จะพบเห็นชาวกัมพูชาใช้บริการอย่างหนาแน่น อย่างไรก็ดี ปัจจุบันกรุงพนมเปญยังไม่ไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ อย่าง เทสโก้ หรือ บิ๊กซี รวมทั้งยังไม่มีร้านค้าสะดวกซื้อสมัยใหม่ มีเพียงแต่ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าแบบดั้งเดิมเท่านั้น

ข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจกัมพูชา จากรายงานของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ระบุว่า ธุรกิจภาคบริการ ซึ่งรวมถึงการค้าปลีก-ค้าส่ง, โรงแรมและร้านอาหาร มีสัดส่วนถึง 38% ของจีดีพีปี 2011 และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและการค้ากัมพูชาคาดว่า ในปี 2554 ภาคบริการทั้งหมดจะเติบโต 6.9% และ 6.5% ในปี 2555 โดยเป็นการเติบโตของธุรกิจการค้า 7.1% และ 11.2% สำหรับธุรกิจการโรงแรมและร้านอาหาร


ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจกัมพูชา (เรียบเรียงโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กรุงพนมเปญ)

จากการสำรวจตลาดในกรุงพนมเปญ พบว่า สินค้าทั้งอาหารสำเร็จรูป และสินค้าในชีวิตประจำวัน (Fast Moving Consumer Goods) ส่วนใหญ่ยังคงนำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากไทย ดังจะเห็นได้จากซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าต่างๆ จำหน่ายสินค้าจากประเทศไทย และมีฉลากเป็นภาษาไทย โดยจะมีชั้นวางสำหรับจำหน่ายสินค้าที่มีแหล่งผลิตในกัมพูชาโดยเฉพาะซึ่งมีประเภทและจำนวนสินค้าน้อยมาก นั่นแสดงให้เห็นถึงการยอมรับสินค้าจากประเทศไทย โดยสินค้าไทยหลายประเภทถือได้ว่าเป็นเจ้าตลาดในกัมพูชาเลยทีเดียว นอกจากนี้ ชาวกัมพูชายังมีการรับสื่อไทย เช่น รายการโทรทัศน์และละคร ส่งผลให้ชาวกัมพูชาสมัยใหม่ ชื่นชอบและเอาอย่างการบริโภคจากประเทศไทย

โดยสรุปแล้ว การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำสินค้าเข้าไปจำหน่ายยังประเทศกัมพูชานั้น มีปัจจัยหลายประการที่ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดียิ่ง ประการแรก การขยายตัวของธุรกิจในกัมพูชาและการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เชิงพาณิชย์ (Retail Space) จากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และศูนย์การค้าแห่งใหม่ในกรุงพนมเปญ ประการที่สอง ตัวเลขการขยายตัวของภาคบริการในกัมพูชา ซึ่งคาดการณ์ว่าจะขยายตัวถึง 6.5% ในปี 2555โดยเฉพาะธุรกิจการค้าที่คาดว่าจะขยายตัว 7.1% และธุรกิจการโรงแรมและร้านอาหาร ที่คาดว่าจะขยายตัวถึง 11.2% และประการสุดท้ายคือ ชาวกัมพูชามีความคุ้นเคยและให้การยอมรับสินค้าไทยมาก รวมทั้งไลฟ์สไตล์ของชาวกัมพูชารุ่นใหม่ที่นิยมบริโภคอย่างชาวไทย อย่างไรก็ดี นอกจากปัจจัยด้านการเมือง ซึ่งแม้ว่าประเทศกัมพูชาถือว่ามีการเมืองที่มีเสถียรภาพมาก แต่สิ่งที่ผู้ประกอบการควรระมัดระวังก็คือ ความเสี่ยงด้านการส่งสินค้าออกไปจำหน่าย รวมถึงช่องทางในการขนส่งสินค้าไปจำหน่าย ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยและกัมพูชา ยังมีความขัดแย้งต่อกันในทางการเมืองและพรมแดนอยู่ จึงอาจส่งผลกระทบต่อการส่งสินค้าไปจำหน่ายตามช่องทางต่างๆ ได้

คณะนักวิจัย ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบคุณ คุณ Heng Thy ผู้อำนวยการ ฝ่ายภาษีและการให้คำปรึกษา และคุณ Hang Sophath Molyzana ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ไพรซ์ วอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส (กัมพูชา) จำกัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ที่กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาครั้งนี้