AEC NEWS

แถลงข่าวเปิดตัว โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสู่ยุคดิจิทัล
แถลงข่าวเปิดตัว โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสู่ยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องฟังก์ชั่นซิกซ์ ชั้น 6 โรงแรม สยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์
อินโดฯ คุมสายการบินเสี่ยงด้านการเงิน
ธุรกิจการบินในอาเซียนหลายประเทศถูกตั้งคำถามถึงความปลอดภัยในการให้บริการกับผู้โดยสารหลังจากที่เกิดโศกนาฏกรรม ในสายการบินในภูมิภาคเอเชียหลายครั้งในรอบปีที่ผ่านมา
มาเลย์เซียร้อง UNSC ตั้งศาลระหว่างประเทศ พิจารณา MH17
ขณะที่ความคืบหน้าของสายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ส อยู่ระหว่างการลดจำนวนพนักงาน และปรับภาพลักษณ์ของสายการบินใหม่ เฉพาะช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวยังหายไปถึงร้อยละ 27 ขณะที่ปีที่ผ่าน ล่าสุดมาเลเซียได้ร้องขอไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ให้มีการจัดตั้งศาลยุติธรรม เพื่อพิจารณาคดี เครื่องบิน MH17 ของมาเลเซีย ถูกยิงตก
กสอ.จูงมือเอสเอ็มอีเจาะตลาดอาเซียน
บัวแก้ว เร่งกระชับสัมพันธ์เมียนมาร์-ไทย-ลาว
กลุ่มประเทศในภูมิภาคอุษาคเนย์เรามีความผูกพันกันมาอย่างแน่นแฟ้น เหมือนน้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า มานานนับพันปี แม้บางครั้งอาจมีทะเลาะเบาะแว้งกันก็ตามประสาลิ้นกับฟัน แต่สำหรับในยุค ที่ดินแดนอุษาคเนย์แห่งนี้มีความ จำเป็น จะต้องเกาะเกี่ยวกันเป็นกลุ่มเพื่อให้เกิด ขุมกำลังในการเจรจาต่อรองทางการค้า จนก่อให้เกิดความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งในเรื่องดังกล่าว ได้รับการตอบรับจากทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี
ไทย-ลาวยกระดับจุดผ่อนปรนรองรับ AEC
รองนายกรัฐมนตรีลาว เผยด่านชายแดนบ้านฮวก-เมืองคอบ แขวงไชยบุลี เดินหน้าไปด้วยดี การสร้างถนนรองรับส่งให้รัฐบาลลาวเรียบร้อย ด้าน ดร.ไพโรจน์ ตันบรรจง รองประธานคณะกรรมาธิการพลังงาน มีงบที่ สพพ.จัดสรรให้กว่า 1,500 ล้านบาท
ขีดความสามารถด้านต่างๆ ของสิงคโปร์ใน AEC
สิงคโปร์มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโอกาสจากการเติบโตของอุตสาหกรรมไอซีทีมาอย่างต่อเนื่องกว่า30 ปี โดยในปัจจุบันมีการดาเนินแผนยุทธศาสตร์การสร้าง “โลกาภิวัตน์อัจฉริยะนคร” ที่จะแล้วเสร็จในปี 2015
ซี.พี.หารือคณะผู้นำรัฐบาลสปป.ลาว ยกระดับแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรในลาว รองรับการก้าวสู่ AEC ในปี 2558
เมื่อไม่นานมานี้ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์และคณะผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้จัดงานเลี้ยงรับรอง นายทองสิง ทำมะวง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว)และคณะฯ ณ อาคารทรู ทาวเวอร์
บางจากบุกทำปั๊มในพม่า-ลาว รองรับ AEC จับมือพันธมิตรท้องถิ่น
บางจากประกาศรุกตั้งปั๊มน้ำมันในประเทศเพื่อนบ้านรองรับ AEC แย้มปีนี้ดึงพันธมิตรท้องถิ่นเปิดปั๊มที่พม่าและลาว 3 แห่ง ปีถัดไปเปิดที่เขมรเพิ่มเติม ขณะเดียวกันก็ขยายปั๊มในไทยเพิ่มขึ้น ปลื้มครองส่วนแบ่งตลาดน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์อันดับ 2 ในช่วง 4 เดือนแรกนี้ แซงหน้าเอสโซ่แล้ว