AEC NEWS : Malaysia

สถานที่ และ ภาษาพื้นฐานของมาเลยเซีย
มารู้จักประเทศมาเลเซียกันก่อน
ไม่ต้องรอประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริษัทไทย-มาเลย์-เมกา ร่วมทุนทำคอนโดแล้ว
จริงแล้วคำว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจจะไม่มีความสำคัญอะไรเลยหากประเทศ ของเรามีโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีอยู่แล้ว งานนี้ไม่ต้องรออีก 2-3 ปีในวันที่อาเซียน ของเราบอกว่าจะมีการรวมกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันอีกแล้ว เพราะมีการ ร่วมทุนกันจริงคอนโดกันแล้ว จริงแล้วก็มีหลายเคสในเรื่องของอสังที่เงินอาจจะไม่ได้ เข้าเมืองไทยอย่างเดียว เรื่องนี้ต้องทำใจครับ เกิดเป็นคนไทยอยู่เมืองไทยแต่อาจจะต้อง จ่ายเงินให้ต่างประเทศ
มาเลเซียให้รัฐซาบาห์เป็นที่รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มาเลเซียเร่งดันรัฐซาบาห์ เป็นประตูสู่การลงทุนของภูมิภาคอาเซียนรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ชี้มีัปัจจัยบวกจากธุรกิจอสังหาริมทรัำทพย์
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับใหม่ของมาเลเซีย…โอกาสและปัจจัยท้าทายต่อไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี (ปี 2553-2558) ฉบับใหม่ของมาเลเซียที่มีมูลค่ากว่า 6.9 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ อาจจะส่งผลดีและความท้าทายต่อเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะในด้านการส่งออกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะมาเลเซียเป็นประเทศที่มีมูลค่าการค้าชายแดนกับไทยสูงที่สุดจากจำนวนเพื่อนบ้าน 4 ประเทศและเป็นตลาดส่งออกใหญ่ที่สุดของไทยในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ การเปิดเสรีการค้าการลงทุนภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ที่กำลังจะยกระดับเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการและเงินลงทุน ได้อย่างเสรียิ่งขึ้นภายในกลุ่มอาเซียน ย่อมสร้างโอกาสให้สินค้าไทยโดยการใช้สิทธิ AFTA เจาะตลาดมาเลเซียได้มากขึ้น แต่ในทางกลับกันขีดความสามารถการแข่งขันของมาเลเซียที่อาจเพิ่มขึ้นภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจที่จะสิ้นสุดในปี 2558เช่นเดียวกัน ถือเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญของไทยในอนาคต ทั้งนี้ผลดีและผลกระทบที่เศรษฐกิจไทยจะได้รับมากหรือน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของทางการมาเลเซียในการปฏิรูปเศรษฐกิจและความสามารถในการปรับตัวของไทยเพื่อจะรับมือกับการแข่งขันกับประเทศคู่แข่งในอนาคต
‘มาเลเซีย’ กับการส่งเสริม SMEs เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ฉบับที่แล้วได้พูดถึงการศึกษาของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและลบกับ SMEs ไทย ที่มีผลมาจากการรวมกลุ่มเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558
ข้อมูลประเทศมาเลเซีย
ข้อมูลประเทศมาเลเซีย เพื่อใช้วิเคราะห์AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประเทศมาเลเซีย จุดแข็ง จุดอ่อน
จุดแข็ง • รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ในอันดับ 3 ของอาเซียน • มีปริมาณสำรองน้ำมันมากเป็นอันดับ 3 และก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับ 2 ของ ....................................................................................................................................................................................
สนข.รุกพัฒนารถไฟสายใต้ เชื่อมสู่มาเลเซียรองรับAEC
สนข. รุกพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใต้ เชื่อมสู่ประเทศมาเลเซียหวังเป็นเส้นทางเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านพร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เดืนหน้าในรถไฟทางคู่ช่วงประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ตามเส้นทางระยะเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล ด้านหัวหน้าสำนักงานพื้นที่ศูนย์ภาคใต้ รฟท. เผยขนส่งสินค้าโดยรถไฟระหว่างไทย-มาเลเซีย ลดลง 20%
มาเลเซียให้รัฐซาบาห์เป็นที่รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มาเลเซียเร่งดันรัฐซาบาห์ เป็นประตูสู่การลงทุนของภูมิภาคอาเซียนรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ชี้มีัปัจจัยบวกจากธุรกิจอสังหาริมทรัำทพย์