AEC NEWS : Philippines

อสังหาริมทรัพย์ในฟิลิปปินส์เติบโตก้าวกระโดด
วันนี้จะพาปรู้จัก หนึ่งใน 10 ชาติสมาชิกอาเซียนไม่ไกลบ้านเราอย่าง "ฟิลิปปินส์" ในแง่มุมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ตอนนี้มีแนวโน้มเติบโตอย่างก้าวกระโดด เรียกว่ายังไม่ทันสร้างเสร็จดีก็มีคนแห่ไปซื้อจนหมดแล้ว
ความสัมพันธ์ไทย-ฟิลิปปินส์จากอดีตถึงปัจจุบัน
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ เป็นความสัมพันธ์มาแต่โบราณจากการค้าขายของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ความสัมพันธ์ที่ทั้งสองประเทศมีกันก่อนประเทศใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ การทำสนธิสัญญาทางการทูตระหว่างกันในปี 1949 ซึ่งเป็นช่วงหลังสงคราม เมื่อโลกแบ่งออกเป็น 2 ค่าย คือ ค่ายโลกเสรีและค่ายคอมมิวนิสต์ ไทยและฟิลิปปินส์เป็นเพียง 2 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้าร่วมในองค์การซีโต้ ซึ่งเป็นองค์การต่อต้านคอมมิวนิสต์ ในช่วงปี 1949-1975 ไทยได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการและการพัฒนาชนบทเป็นอันมาก โดยผ่านการให้ทุนของสหรัฐฯ ซึ่งในช่วงนี้ฟิลิปปินส์เจริญกว่าไทยมากนัก เนื่องจากสหรัฐฯ พยายามให้ฟิลิปปินส์เป็นศูนย์กลางในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงได้พัฒนาฟิลิปปินส์ในทุกๆ ทาง เมื่อถึงยุคผ่อนคลายความตึงเครียดในปี 1975 ประเทศสหรัฐฯ เริ่มมีความสัมพันธ์กับจีน ทำให้สองประเทศเปิดความสัมพันธ์กับจีนด้วย และเมื่อถึงยุคหลังสิ้นสุดสงครามเย็นทั้งสองประเทศก็ยังมีความสัมพันธ์ต่อกัน แต่ฟิลิปปินส์มีปัญหาการเมืองภายใน ทำให้ไทยมองฟิลิปปินส์ในภาพลบมาจนถึงปัจจุบัน และในปี 1997 ไทยเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจซึ่งกระทบต่อฟิลิปปินส์ด้วยแต่ก็ไม่มากนัก เนื่องจากฟิลิปปินส์ได้รับการปรับสถานะทางการเงินและการคลังมาตั้งแต่ปี 1983 แล้ว หลังปี 2000 ไทยจะมีเศรษฐกิจดีกว่าฟิลิปปินส์ ไทยจึงมองความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอินโดจีนมากกว่าฟิลิปปินส์ เพราะมีลู่ทางในการค้าขายได้ดีกว่า แต่อย่างไรก็ตามฟิลิปปินส์ก็ยังถือว่าไทยเป็นเพื่อนบ้านเก่าแก่และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมาตลอด ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้นอกจากปัจจัยเรื่องผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศแล้ว ปัจจัยทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และความมั่นคง ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน บทความนี้จะทำให้ประชาชนทั้งสองประเทศเข้าใจกันมากขึ้น มองหาสิ่งที่ดีๆ ต่อกันมากขึ้นกว่าเดิม ถ้าได้มองเห็นความสัมพันธ์อันยาวนานมาแต่โบราณ
ประชาคมอาเซียน AEC 2015 : ฟิลิปปินส์ คู่แข่งขันด้านแรงงานของไทย
ฟิลิปปินส์ เป็นชาติหนึ่งใน 10 ประเทศ “ประชาคมอาเซียน” โดยที่ ฟิลิปปินส์ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ปี ค.ศ. 2012 จะมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง การให้บริการด้านแรงงาน
 แนะนำประเทศฟิลิปปินส์ หนึ่งในสมาชิกประชาคมอาเซียน
เศรษฐกิจฟิลิปปินส์โตเร็วเกินคาด
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ดีเกินคาด ทั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และการก่อสร้าง
ฟิลิปปินส์คาดเศรษฐกิจขยายตัวรวดเร็วขึ้นในไตรมาสที่ 3 แม้พายุถล่ม
นายอาเซนีโอ บาลิซาคาน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งชาติของฟิลิปปินส์ กล่าวว่า ถึงแม้ว่าฟิลิปปินส์จะถูกพายุพัดถล่มหลายลูกในช่วงไตรมาส 3 แต่เศรษฐกิจฟิลิลปินส์ก็อาจขยายตัวเร็วขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
สมาคมอ้อยน้ำตาลไทยจับมืออินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ พัฒนาคุณภาพน้ำตาลส่งออกตลาดโลก
นางวัลยารีย์ ไพสุขศานติวัฒนา เลขานุการคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ผู้บริหารในกลุ่มโรงงานน้ำตาล 3 ประเทศ มี ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จะร่วมหารือกันวันที่ 7 พฤศจิกายน นี้ จะลงนามบันทึกความเข้าใจในการกระชับความร่วมมือ การทำงาน ประสานการค้าระหว่างกัน การจัดการด้านโลจิสติกส์ และ การขนส่งน้ำตาลทราย การแลกเลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนาอ้อยและน้ำตาลทราย รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลประเทศฟิลิปปินส์เพื่อใช้วิเคราะห์AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จุดแข็ง - มีแรงงาน ที่มีความรู้ด้าน IT จำนวน มาก ทำให้ฟิลิปปินส์สามารถพัฒนาและส่งออก สินค้า IT ในระยะเวลาอันสั้น
ประชาคมอาเซียน AEC 2015 : ฟิลิปปินส์ คู่แข่งขันด้านแรงงานของไทย
ฟิลิปปินส์ เป็นชาติหนึ่งใน 10 ประเทศ “ประชาคมอาเซียน” โดยที่ ฟิลิปปินส์ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ปี ค.ศ. 2012 จะมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง การให้บริการด้านแรงงาน
ยักษ์ธุรกิจ AEC 'ซานมิเกล
ปิดตัวคอลัมน์ด้วยยักษ์ธุรกิจใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ 'ซาน มิเกล' (San Miguel)