AEC NEWS : Singapore

ข้อมูลประเทศสิงคโปร์เพื่อใช้วิเคราะห์AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จุดแข็ง - นโยบายการค้าตลาดเสรี ไม่มีการเรียกเก็บภาษีนำเข้า (ยกเว้นสินค้า 4 รายการ คือ 1. เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ 2. บุหรี่และยาสูบ 3. น้ำมันปิโตรเลียม และ 4. รถยนต์/รถจักรยานยนต์) มีแต่การเก็บภาษีสินค้าและบริการ (Goods and Services Tax : GST) ร้อยละ 5
ขีดความสามารถด้านต่างๆ ของสิงคโปร์ใน AEC
สิงคโปร์มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโอกาสจากการเติบโตของอุตสาหกรรมไอซีทีมาอย่างต่อเนื่องกว่า30 ปี โดยในปัจจุบันมีการดาเนินแผนยุทธศาสตร์การสร้าง “โลกาภิวัตน์อัจฉริยะนคร” ที่จะแล้วเสร็จในปี 2015 โดยเฉพาะการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจสิงคโปร์ในการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาด้านสารสนเทศและการสื่อสาร(Infocomm) เพื่อการพัฒนานวัตกรรมการแสวงหา
การศึกษาอาเซียน AEC และการศึกษาของประเทศสิงคโปร์
เมื่อพิจารณาด้านความต้องการแรงงานของอาเซียน จะเห็นได้ว่า มีการกําหนดสาขาวิชาชีพหลักที่มีการจัดทําข้อตกลงยอมรับร่วมกัน หรือ MRA (Mutual Recognition Agreement) เพื่อรับรองคุณสมบัติวิชาชีพ และช่วยอํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 8 สาขา คือ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรม สถาปัตยกรรม บัญชี การสํารวจ และการท่องเที่ยว นั่นหมายความว่ า วิชาชีพเหล่านี้จะมีการแข่งขันกันสูง เราจึงต้องพัฒนาให้พร้อมกับการแข่งขัน และในอนาคต เป็นไปได้ที่อาเซียนรจะพิจารณาให้เปิดเสรีในสาขาวิชาชีพอื่นด้วย
ตัวอย่างการพัฒนาการของสิงคโปร์ ไทยควรเร่งพัฒนาเตรียมพร้อมสู่ AEC
การศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์ เป็นเพียงการช่วยให้เรามองเห็นจุดที่ไทยยังต้องพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและรองรับการเป็นกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community: AEC) .......................................................................................................................................................
ทำไมสิงคโปร์จึงเป็นประเทศที่น่าลงทุนอันดับ 1 ของโลก?
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีนักลงทุนสนใจมาลงทุนมากที่สุดเป็นอันดับ 1 นักลงทุนโดยส่วนใหญ่มากมาจากเนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักร โดยธุรกิจที่ชาวต่างชาตินิยมเข้าไปลงทุนในสิงคโปร์มากที่สุด คือ ธุรกิจสาขาการเงินและการประกันภัย ธุรกิจสาขาการผลิต และธุรกิจสาขาการก่อสร้าง
'คาร์ฟูร์'เสือลำบากค้าปลีกบอกลาสิงคโปร์
"คาร์ฟูร์" ถอนสมอจากตลาดสิงคโปร์ ไม่เพียงสะท้อนมรสุมที่รุมเร้าห้างดังของฝรั่งเศส แต่ยังตอกย้ำถึงอุตฯ ค้าปลีกโลกที่อยู่ในภาวะเสือลำบาก
จับตาอาเซียนสู่ AEC : สิงคโปร์ขึ้นแท่น No.1 ตลาดอสังหาฯอาเซียน หลังราคาพุ่งต่อเนื่องกว่า 50%
เรียกได้ว่าเป็นเกาะสวรรค์สำหรับนักลงทุนต่างชาติเลยก็ว่าได้สำหรับ สาธารณรัฐสิงคโปร์ที่ภาครัฐเปิดไฟเขียวให้นักลงทุนชนิดไม่จำกัดชาติและภาษา ในการพกเงินเข้ามาลงทุนในประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจการค้าในสิงคโปร์รุดหน้าจนก้าวข้ามมาเป็นผู้กุมอำนาจการ
พม่าไม่ไช่คู่แข่งของไทย สิงค์โปรได้เปรียบที่สุดเมื่อเข้าสู่ AEC
ในส่วนความพร้อมของประเทศที่จะเข้าสู่ AEC ที่สุดที่ถูกจัดอันดับคือสิงค์โปร์ สิงค์โปร์เป็นเกาะและเปิดเสรีการค้าอยู่แต่เดิมแล้ว
สิงคโปร์ ใช้ประโยชน์ AEC ตั้งบริษัท ฮุบธุรกิจข้าวไทย
รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การสัมมนาโครงการจัดทำยุทธศาสตร์รายสินค้าเพื่อเชื่อมโยงตลาดจากภูมิภาคสู่สากลใน 4 กลุ่มสินค้า ได้แก่ ข้าว ผลไม้ สิ่งทอ และเคหะสิ่งทอ และกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว